czwartek, 30 kwietnia 2015

Wysowa Zdrój

Beskid Niski jest najniższą i najbardziej rozległą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.

Uzdrowisko Wysowa – Zdrój (powiat gorlicki) urzeka swoim krajobrazem, czystym powietrzem oraz wspaniałym mikroklimatem. Otaczają ją pagórki Beskidu Niskiego (712 – 847 m.n.p.m) porośnięte starymi bukowo – jodłowymi lasami, które wpływają na specyficzny mikroklimat uzdrowiska. Skarbem Wysowej są naturalne źródła wód leczniczych (Franciszek, Józef, Henryk, Aleksandra), których ogólnodostępne ujęcia znajdują się w Parku Zdrojowym. Atrakcyjność turystyczną terenu podnoszą liczne zabytki i pamiątki przeszłości między innymi drewniane cerkwie, kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne,  będące owocem przemieszczania się kultur – polskiej, ruskiej, wołoskiej, słowackiej i węgierskiej.


Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Wysowej Zdrój z 1779 roku, dawniej greckokatolicka, obecnie prawosławna.

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej, dawniej greckokatolicka, obecnie prawosławna. Jest to budowla orientalna w stylu zachodniołemkowskim.

Charakterystycznym elementami architektonicznym świątyń chrześcijańskich obrządku wschodniego (prawosławnego i greckokatolickiego) są kopuły, na których umieszczone są krzyże. Kopuła symbolizuje Niebo, Boga, Świętych i Świat Anielski. Krzyż oznacza, oddawanie chwały Jezusowi Chrystusowi. Liczba kopuł nie jest przypadkowa – trzy nawiązują do Trójcy Świętej. Na zdjęciu widać kopuły cerkwi greckokatolickiej w Hańczowej.

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, wzniesiona w stylu zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego, prawdopodobnie z XVII wieku, o wyjątkowo strzelistej bryle, dawniej greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew prawosławna pw. Opieki Bogurodzicy w Zdyni, dawniej greckokatolicka, wybudowana pod koniec XVIII wieku.

Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Czarnej (obecnie kościół rzymskokatolicki) została wzniesiona w 1764 roku, w stylu zachodniołemkowskim.

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Ujściu Gorlickim wzniesiona w 1786 r. w stylu zachodniołemkowskim.

Jezioro Klimowskie – zbiornik zaporowy o powierzchni 306 ha, utworzony na rzece Ropie w 1994 roku w pobliżu miejscowości Łosie i Klimkówka w powiecie gorlickim. Zalew został wykorzystany w filmie „Ogniem i mieczem“ do kręcenia ujęć przedstawiających rzekę Dniepr. Miało to miejsce bezpośrednio po spiętrzeniu wody na zalewie, gdy brzegi były jeszcze dziewicze, a okolica bez infrastruktury turystycznej