wtorek, 21 października 2014

Pałac Marynki w Puławach


Pałac Marynki wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego w Puławach TU i TU. Położony w południowej części zespołu za tak zwaną "Dziką Promenadą" w bliskim sąsiedztwie Łachy Wiślanej.


Pałac Marynki budynkiem jednopiętrowym, a jego portyk wgłębny, podparty na czterech kolumnach z napisem na architrawie "Iste terrarum mini proater omne angulus ridet" (Ten zakątek najbardziej ze wszystkich się do mnie uśmiecha" - z Horacego) jest rzadkością architektoniczną w skali kraju. Podobny występuje jedynie w warszawskich Łazienkach. 

Heirich F. Fuger, Portret Marii Wirtemberskiej, 1795. Kopia obrazu, którą widziałam w saloniku na piętrze w Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Pałac Marynki wzniesiono w latach 1791 - 1796, według projektu Piotra Aignera, jako posag dla najstarszej córki Czartoryskich Marii Wirtemberskiej. Jednak Maria mieszkała tu rzadko i najczęściej pałac wykorzystywany był dla gości Czartoryskich. We wnętrzu znajduje się okrągły salon, którego ryzalit widoczny jest od strony Łachy Wiślanej. Pałac nie jest udostępniony do zwiedzania, a szkoda, ponieważ w okrągłym salonie można podziwiać unikalną w Polsce (jedną z trzech) konstrukcję kominka w oknie oraz mozaikową posadzkę i dekorację sztukateryjną. Przed wejściem do salonu znajdują się dwa lwy z czarnego marmuru, które pierwotnie zdobiły wejście do oranżerii przypałacowej. Obecnie w pałacu mieści się Zakład Pszczelnictwa.

Łacha Wiślana to pozostałość po historycznym biegu Wisły.

Pałac Marynki z charakterystycznym ryzalitem okrągłego salonu. Widok od strony Łachy Wiślanej.


Łacha Wiślana


Świątynia Sybilli TU – perła architektury polskiej, została wzniesiona w latach 1798 – 1801 na wzór starożytnej Świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, widok od strony Łachy Wiślanej